PRIRODNO LEČENJE KANCERA: 18 PRIRODNIH LEKOVA ZA BORBU PROTIV RAKA + BONUS TERAPIJA GLJIVAMA

kancer-prirodno-lecenje

Sigurno ste čuli za kancer (još zvani i rak).

Verovatno postoje ljudi u vašoj porodici ili komšiluku koji su se suočili sa kancerom, ali šta je u stvari kancer?

Dok ste suočeni sa stvarnošću, pomišljate da je kancer nešto što se dešava nekom drugom. A onda lekar kaže te dve reči „Imate kancer…“ , reči koje menjaju vaš život. Postavljate sebi bezbroj pitanja, kao: Šta će biti sa mojom porodicom? Šta će biti sa mojim poslom? Zašto ja? Ali… kancer nije smrtna kazna!

Pred vama su prirodni i integrativni tretmani koji su dokazali da leče bolest. Oni su istraženi i efikasni.

Ishrana kao glavno oružje

ZNATE KOLIKO JE VAŽNA ISHRANA ZA ODRŽAVANJE ZDRAVLJA VAŠEG ORGANIZMA. PRAVILNA ISHRANA JE GLAVNO ORUŽJE PROTIV RAKA. VITAMINI I MINERALI, KOJI SE NALAZE U HRANI SU OD KLJUČNOG ZNAČAJA ZA PRAVILNO FUNKCIONISANJE VAŠEG TELA.

Pre nego što počnete lečiti kancer, morate biti upućeni u to šta je on. Tada možete pristupiti lečenju čvrstom bazom znanja i razumevanja.

Kancer se ne razvija preko noći. Prirodne terapije, koje se koriste same ili u kombinaciji s uobičajnim medicinskim tretmanima, mogu podržati telo u procesu ozdravljenja.

Ozbiljno razmotrite korisnost bilja kao deo vašeg integrativnog programa borbe protiv kancera, ali i svakako je važno da se obratite lekaru za jasne i informativne savete.

ZAŠTO JE TAKO TEŠKO LEČENJE KANCERA?

Ćelijski i genetički opis kancera samo je deo priče. Zapravo, to je jednostavni argument koji je godinama oblikovao industriju terapije kancera – ali, u pogrešnom smeru.

Razmišljanje o kanceru kao genetskoj anomaliji omogućuje logičan zaključak da ciljanje anomalnih ćelija može eliminisati kancer. Ta su se razmišljanja tokom vremena pokazala nepotpunim.

Nije samo da je teško terapeutski razlikovati kancerozne i ne-kancerozne ćelije. Naučni dokazi danas ukazuju na mnogo složenije okruženje koje reguliše rast kancera, koji se mora rešiti, kako bi osiguralo trajne rezultate protiv bolesti.

Razumevanje kancera

DA BISTE ZAISTA RAZUMELI KANCER, PRVO MORATE ZNATI DA KANCER NE MOŽE POSTOJATI IZOLOVANO – ON POSTOJI I RASTE U OKRUŽENJU KOJE POZNAJEMO KAO TELO. SVE ŠTO RADIMO S TELOM MOŽE IMATI POZITIVAN ILI NEGATIVAN EFEKAT NA RAST KANCERA.

Kancer stvara svoju mikro-okolinu, a promenjeno okruženje podstiče kancer. U jezgru kancera nalazi se jedna reč, a to je inteligencija. Ćelije kancera su inteligentne. To je dokazana činjenica, da brzo mogu regrutovati zdrave ćelije kako bi stvorile velike mase koje poznajemo kao tumore.

Takođe je poznato da uklanjanje velikih tumorskih masa može i obično ostavlja iza sebe matične ćelije raka koje u sebi nose sve informacije potrebne za umnožavanje tumora.

Dobijeni tumori obično su agresivniji i otporniji na terapiju. Stoga moramo moći menjati okolinu koja osigurava “plodno tlo” za njegov rast. Moramo ponovno energizovati imunološki sistem tako da ne ostane neefikasan, tihi posmatrač dok kancer raste.

Smanjenje energije dolazi pušenjem, konzumacijom alkohola, kafe, unosom lekova, smanjenom fizičkom aktivnošću, stresom, kao i nepravilnom ishranom.

Telo ima sve informacije koje su potrebne da pobedi kancer. Zato znanje kako vratiti sposobnost tela da se brani, postaje središnja tema holističke medicine kancera.

SVI KANCERI NASTAJU U ĆELIJAMA

Pa šta je kancer? On počinje u ćelijama, osnovnim građevnim blokovima tela. Postoji mnogo različitih vrsta ćelija, a one čine tkiva i organe u telu. Unutar svake ćelije nalaze se hiljade gena koji deluju kao komandni centar za ćeliju. Geni pružaju uputstva za ulogu koju će ćelija igrati u telu. Svaki gen ima jedinstveni posao za obavljanje, bilo samostalno ili u kombinaciji s drugim genima.

Ćelije se dele kako bi nove ćelije zamenile oštećene ili stare ćelije. Kako se ćelije dupliraju, prenose kopije njihovog genetskog materijala na nove ćelije.

Telo i ćelije mogu obično prepoznati kada se nešto promenilo u ćeliji i raditi na popravci ili uništavanju abnormalne ćelije.

Šta je kancer?

KANCER JE NEKONTROLISAN RAST ABNORMALNIH ĆELIJA U TELU.

Kancer se razvija kada normalni mehanizam kontrole tela prestane da radi. Stare ćelije ne umiru i stvaraju se nove abnormalne ćelije. Ove ćelije mogu stvoriti masu tkiva – tumor.

Međutim, neki kanceri, poput leukemije, ne stvaraju tumore.

Svi kanceri počinju u ćelijama. Kancer počinje promenama u jednoj ćeliji ili malom skupu ćelija.

Obično imamo pravi broj svake vrste ćelija. To je zato što ćelije proizvode signale kako bi kontrolisale kako i koliko se često ćelije dele. Ako bilo koji od ovih signala bude neispravan ili nedostaje, ćelije mogu početi rasti i previše se razmnožavati, pa oblikovati grumen – tumor.

Tamo gde kancer počinje da raste naziva se primarni tumor. Da bi se kancer stvorio, određene promene dešavaju se unutar gena ćelije ili skupa ćelija.

Različite vrste ćelija u telu rade različite poslove, ali su u osnovi slične. Svi imaju kontrolni centar koji se zove jezgro. Unutar jezgra su hromozomi sastavljeni od dugih nizova DNA (dezoksiribonukleinska kiselina). DNA sadrži hiljade gena, koje su kodirane u poruke koje govore ćelijama kako da  se ponašaju.

GEN

SVAKI GEN NOSI UPUTSTVO KOJE GOVORI ĆELIJI DA NEŠTO NAPRAVI. TO BI MOGAO BITI PROTEIN ILI DRUGA VRSTA MOLEKULA NAZVANE RNA (RIBONUKLEINSKA KISELINA). ZAJEDNO, PROTEINI I RNA KONTROLIŠU ĆELIJU. ONI ODLUČUJU KAKVA ĆE ĆELIJA BITI, ŠTA ĆE ČINITI, KADA ĆE SE PODELITI I KADA ĆE UMRETI.

Normalno, geni se brinu da ćelije rastu i da se reprodukuju na uredan i kontrolisan način. Ponekad se događa promena u genima kada se ćelija deli. Promena se naziva mutacija. To znači da je gen oštećen ili izgubljen ili kopiran dvaput.

Mutacije se takođe mogu dogoditi slučajno kada se ćelija deli. Neke mutacije znače da ćelija više ne razume svoja uputstva i počinje rasti van kontrole. Mutacije u pojedinim genima mogu značiti da je proizvedeno previše proteina i da podstaknu ćeliju da se podeli.

Neki se geni svakodnevno oštećuju, a ćelije ih popravljaju. Ali sa vremenom, šteta može nastati. Kad ćelije počnu brzo da rastu, verovatno je da će pokupiti daljnje mutacije i manje je verovatno da će moći popraviti oštećene gene.

Dok pokušavate razumeti “šta je kancer”, shvatite da se on može pojaviti bilo gde u telu.

Kod žena je najčešći kancer dojke, dok kod muškaraca, to je kancer prostate.

NEKOLIKO VRSTA TUMORA

1. Karcinom

Karcinom koji nastaje iz epitelnih ćelija ili pokrovnih ćelija koje pokrivaju površinu ili unutrašnjost organa, najčešći su tip karcinoma. Postoje mnoge vrste epitelnih ćelija koje često imaju oblik stuba kada se gledaju pod mikroskopom.

2. Sarkom

Sarkom je karcinom koji se razvija u kostima, hrskavici, masnom tkivu, mišiću ili drugim vezivnim tkivima. Može se razviti bilo gde u telu, a najčešće se razvija duboko u ekstremitetima.

Osobe u ranom stadijumu sarkoma, uglavnom nemaju nikakve simptome.

Sarkom se obično vidi kao bezbolna kvržica ispod kože. Kada sarkom postaje veći javljaju se simptomi poput bola i poteškoća pri disanju, ali kako mnoge bolesti imaju upravo te simptome potrebno je napraviti dijagnostiku kako bi potvrdili da se radi o sarkomu.

Ukoliko je moguće, sarkom je najbolje u celosti odstraniti hirurški. Operacija se kombinuje sa hemoterapijom i radioterapijom.

Često se pogrešno dijagnostifikuju, pogrešno se zamenjuje sa sportskim povredama, a i kada se dijagnostifikuju, često su već dosta veliki i neretko su metastazirali.

3. Leukemija

Leukemija počinje u krvi i koštanoj srži. Ti karcinomi ne stvaraju velike tumore. Umesto toga, veliki broj abnormalnih belih krvnih zrnaca (ćelije leukemije i leukemijske blastne ćelije) nakupljaju se u krvi i koštanoj srži, istiskujući normalne krvne ćelije.

Nizak nivo normalnih krvnih ćelija može otežati telu da dobije kiseonik u svojim tkivima, da kontroliše krvarenje ili da se bori protiv infekcija. Uzrok leukemije je nepoznat, ali se povezuje sa oštećenjem DNK.

Dijagnoza leukemije dobija se pregledom razmaza periferne krvi, punkcijom koštane srži i citogenetskim nalazom.

Akutna i hronična leukemija

Leukemije delimo u dve velike grupe, jedna su grupa akutne leukemije, a druga hronične, a svaka od tih grupa deli se u dva tipa, limfocitne i mijeloidne.

Akutna i hronična limfocitna leukemija nastaje u limfocitima krvi i koštane srži, kao i u ćelijama limfnih čvorova. Karakteristično je kod te bolesti povećanje limfnih čvorova, slezine i tonzila.

Akutna i hronična mijeloidna leukemija zahvata ćelije koje grade granulocite, ćelije koje brane naš organizam od bakterija i gljivica.

Karakterističan je znak povećane slezine što i dovodi bolesnika kod lekara.

4. Limfomi

Limfomi počinju u imunološkom sistemu. Ovaj kancer počinje u limfocitima (T ćelije ili B ćelije). To su bele krvne ćelije koje se bore protiv bolesti koje su deo imunološkog sistema.

Limfomi se mogu razvijati polako, ali i agresivno. Delimo ih u dve osnovne grupe:

 • Hodgkinova bolest i
 • ne-Hodgkinov limfom.

5. Melanom

Melanom je kancer melanocita, ćelija kože koje stvaraju melanin (pigment koji daje koži boju). Najčešće se pojavljuje u životnoj dobi između 40 i 60 godina, ali može se pojaviti i u ranijem periodu.

Izloženost ultraljubičastim zracima glavni je faktor rizika za razvoj melanoma, stoga leti ne treba boraviti na suncu između 10 i 16 časova.

Za vreme najveće insolacije ne treba boraviti na suncu duže od 15 minuta i treba koristiti sredstva za zaštitu od UV zračenja, zaštitne naočare i kape ili kačkete, a odeća treba biti od prirodnog materijala i pokrivati veći deo tela.

Većina melanoma nastaje na koži, ali melanomi se takođe mogu oblikovati u drugim pigmentiranim tkivima, poput oka.

Prognoza bolesti pogoršava se sa debljinom tumora, što znači da ukoliko je melanom deblji od 4 mm, što se može videti putem mikroskopa, moguće da se već rasejao putem limfotoka ili krvi. Stoga je veoma važno hirurški delovati pre rasta, odnosno ne treba dozvoliti rast melanoma, kako se ne bi širio u krvotok i limfotok.

6. Tumori centralnog nervnog sistema

Tumori centralnog nervnog sistema – zloćudni tumori koji nastaju u mozgu i leđnoj moždini.

Kod bolesnika s tumorima centralnog nervnog sistema prognoza će zavisiti od starosti, vrsti tumora, histološkom stepenu tumora, dužini trajanja simptoma, prokrvljenosti tumora, itd.

Bolesnici s tumorom centralnog nervnog sistema moraju se pažljivo pratiti, povratak ili recidiv tumora mora biti uočen pre pojave simptoma, što zahteva redovne kontrole i poboljšava efikasnost dalje terapije.

U svim vrstama kancera, neke ćelije tela počinju podelu bez zaustavljanja i širenja u okolna tkiva.

Pogledajte VIDEO: 17 Prirodnih načina za uspešno lečenje kancera

VEĆINA KANCERA IMA ČETIRI STADIJUMA:

– Stadijum I

Obično znači da je kancer relativno mali i da se nalazi unutar organa gde je nastao.

– Stadijum II

Obično znači da se kancer nije počeo širiti u okolno tkivo, ali tumor je veći nego u stadijumu I. Ponekad Stadijum II znači da se ćelije kancera šire na limfne čvorove blizu tumora, u zavisnosti od vrste kancera.

– Stadijum III

Obično znači da je kancer veći, počeo se širiti u okolna tkiva i postoje ćelije kancera u limfnim čvorovima u tom području.

– Stadijum IV

Znači da se kancer proširio od mesta gde je nastao. To se takođe naziva sekundarni ili metastatski kancer.

Ponekad lekari koriste slova A, B ili C kako bi dalje podelili brojne kategorije – na primer, stadijum 3B kancer grlića materice.

Maligni tumori

Kancerozni tumori su maligni, što znači da se mogu širiti u obližnja tkiva. Kako ti tumori rastu, neke ćelije kancera mogu se podeliti i prolaziti kroz krv ili limfni sistem na druga mesta u telu i oblikovati nove tumore daleko od izvornog tumora.

Benigni tumori

Za razliku od malignih tumora, benigni tumori se ne šire u obližnja tkiva. Benigni tumori ponekad mogu biti prilično veliki. Kada se uklone, obično se ne vraćaju, dok se zloćudni tumori ponekad vrate.

Za razliku od većine benignih tumora negde drugde u telu, benigni tumori mozga mogu biti opasni po život. Ćelije kancera takođe često mogu izbeći imuni sistem, mrežu organa, tkiva i specijalizovanih ćelija koje štite telo od infekcija i drugih stanja.

Iako imunološki sistem normalno uklanja oštećene ili abnormalne ćelije iz tela, neke ćelije kancera mogu da se “sakriju” od imunološkog sistema.

Tumori takođe mogu koristiti imunološki sistem kako bi ostali živi i kako bi rasli. Na primer, uz pomoć određenih ćelija imunološkog sistema koje normalno sprečavaju dobijanje imunološkog odgovora, ćelije kancera zapravo mogu zadržati imunološki sistem od ubijanja ćelija kancera.

Ćelije kancera

ĆELIJE KANCERA RASTU I DELE SE KAKO BI STVORILE VIŠE ĆELIJA I NA KRAJU OBLIKOVALE TUMOR. TUMOR MOŽE SADRŽAVATI MILIONE ĆELIJA. SVA MIŠIĆNA TKIVA IMAJU SLOJ KOJI DRŽI ĆELIJE TKIVA KOJE SE NAZIVAJU BAZALNA MEMBRANA. NAKON ŠTO SE ĆELIJE KANCERA PROBIJU KROZ BAZALNU MEMBRANU, ON PRELAZI U INVAZIVNU FAZU I TO JE TAKOZVANI INVAZIVNI KANCER.

Kako tumor postaje veći, centar se dalje i dalje udaljava od krvnih žila u području gde raste. Tako središte tumora dobija sve manje kiseonika i drugih hranljivih materija koje svim ćelijama trebaju da prežive

Poput zdravih ćelija i ćelije kancera ne mogu živeti bez kiseonika i hranljivih materija. Stoga šalju signale, nazvane angiogeni faktori, koji podstiču nove krvne žile da rastu u tumor. To se naziva angiogeneza.

Bez snabdevanja krvlju, tumor ne može narasti mnogo veći od glave klina. Jednom kad kancer može stimulisati rast krvnih žila, može se povećati i rasti brže. To će podstaknuti rast stotina novih kapilara iz obližnjih krvnih žila kako bi im doneli hranljive materije i kiseonik.

Kako tumor postaje veći, zauzima više mesta u telu. Kancer može potom izazvati pritisak na okolne strukture. Takođe može rasti direktno u telu strukture u blizini. Ovo se zove lokalna invazija. Kako rak zapravo raste u okolna tkiva u okruženju nije potpuno razumljivo.

TUMORI MOGU BITI BENIGNI (NE-KANCEROZNI) ILI MALIGNI (KANCEROZNI).

Benigni tumori

 • Obično rastu prilično polako;
 • Ne šire se na druge delove tela;
 • Obično su pokriveni normalnim ćelijama,

Benigni tumori čine ćelije koje su prilično slične normalnim ćelijama. Uzrokovaće problem ako:

 • Narastu veoma veliki;
 • Pritiskaju druge organe tela;
 • Ukoliko su unutar lobanje (poput tumora mozga).

Maligni tumori

 • su sastavljeni od ćelija kancera;
 • obično rastu brže od benignih tumora;
 • šire se i oštećuju okolna tkiva;
 • mogu se proširiti na druge delove tela u krvotok ili kroz limfni sistem kako bi formirali sekundarne tumore. Širenje na druge delove tela naziva se metastazom.

Mesto gde kancer počinje rasti u telu naziva se primarnim kancerom ili primarnim mestom. Ako se ćelije kancera šire na drugi deo tela, novo područje kancera naziva se sekundarni kancer ili metastaza.

Neki se kanceri mogu proširiti na više od jednog područja tela kako bi se formirali višestruki sekundari ili metastaze. Ako ćelije kancera uđu u male krvne žile, onda mogu ući u krvotok. Oni se nazivaju cirkulirajućim tumorskim ćelijama.

Istraživači trenutno istražuju korišćenje krvnih testova kako bi pronašli cirkulirajuće ćelije tumora, kako bi dijagnostifikovali kancer i izbegavali potrebu za testovima poput biopsija. Oni takođe gledaju mogu li testirati ćelije kancera u cirkulaciji kako bi predvideli koji će tretmani najbolje delovati za svakog pojedinog pacijenta.

Kancer je skup više od 100 različitih bolesti, a može se razviti gotovo bilo gde u telu.

Čak i ako se rak širi, još uvek dobija ime po području gde je započeo. Na primer, ako se rak dojki širi u pluća, naziva se metastazirajući karcinom dojke, a ne karcinom pluća.

Često, dijagnoza počinje kada osoba poseti lekara i ukaže mu na neuobičajeni simptom. Lekar će razgovarati s pacijentom o njegovoj ili njenoj istoriji bolesti i o simptomima, pa uraditi različite testove kako bi otkrio uzroke ovih simptoma.

Mnogi ljudi s kancerom, međutim, nemaju nikakve simptome. Za te ljude kancer se dijagnostifikuje tokom medicinskog testiranja za drugi problem ili stanje.

Biopsija

ZA VEĆINU KARCINOMA, BIOPSIJA JE JEDINI NAČIN DA SE DEFINITIVNO UTVRDI KANCER. BIOPSIJA JE UZIMANJE MALE KOLIČINE TKIVA NA DALJNJE ISTRAŽIVANJE.

Integrativni tretmani kancera – koristeći hemoterapiju kao deo većeg režima lečenja – kombinacija su medicinskih tretmana i komplementarnih terapija kako bi se mogli nositi s simptomima i nuspojavama.

Svako lečenje ima potencijalne rizike i koristi, bilo lek, dodatak ili postupak. Neki tumori reaguju na hemoterapiju, dok drugi ne.

Svako ljudsko biće ima ćelije raka u telu. Većina ljudi čak ne zna da imaju ćelije raka jer ih imunološki sistem sigurno i lako ubija dok se formiraju. Zapravo, sve dok postoji ravnoteža između broja novih ćelija raka u telu i snage njihovog imunološkog sistema, oni nikada neće dobiti rak, što znači da ćelije raka nikada neće rasti van kontrole.

Rak je uzrokovan neravnotežom između broja ćelija raka u telu i snage imunološkog sistema. Ili postoje više ćelija raka nego što bi trebao da bude ili je imunološki sistam preslab ili oboje. Ova neravnoteža omogućuje ćelijama raka širenje, dovoljno da se primete i budu opasne.

LEČENJE KANCERA (RAKA) ČINE TRI STVARI:
 • Sigurno se rešite ćelija karcinoma laganim ubijanjem ćelija karcinoma.

 • Ojačati imunološki sistem.

 • Popraviti “unutrašnji teren” tela kako bi telo bilo neprijateljsko prema ćelijama raka.

Misija je postignuta, osoba ima ravnotežu obnovljenu, i izlečen je od raka.

Dokazano je ponovo da hrana koju unosite ima direktan uticaj na vaše ukupno telesno zdravlje. Rezultati iz prestižnih laboratorija širom sveta pokazuju da ne samo da možete poboljšati opšte zdravlje kako bi sprečili bolest, već se možete aktivno boriti protiv bolesti hranom.

U stvari, postoje namirnice koje pomažu u borbi protiv kancera, drugim rečima postoji prirodna hrana dostupna na tržištu koja cilja i uništava ćelije kancera.

U BORBI POTIV KANCERA JE NEKOLIKO PRIRODNIH NAMIRNICA:

Beli-luk

1. Beli luk ili češnjak je prirodni lek koji uništava ćelije kancera

Skorašnja nemačka studija pronašla je da su sastojci belog luka toksični na maligne ćelije. Slično kao što hemoterapijski lekovi uništavaju ćelije kancera.

Kada se beli luk daje životinjama, on efikasno blokira kancer, pa slično deluje i kod ljudi – svi oni koji jedu više belog luka manje su podložni različitim vrstama kancera.

Zajedno s ostalim rođacima u Allium porodici – kao što su luk, praziluk i vlašac – češnjak sadrži moćne antioksidanse poput alicina, dokazano uklanja slobodne radikale iz vašeg tela.

Takođe poboljšava imunitet, snižava krvni pritisak i nivo holesterola, poboljšava funkciju mozga. Beli luk koristite sirov ili u vašim omiljenim receptima.

brokoli

2. Brokoli dokazano smanjuje rizik od karcinoma

Odnosi se i na kelj, karfiol i kupus – Brokoli je bogat fitohemikalijama i antioksidansima glukorafanin i indol-3-karbinol koji dokazano smanjuju rizik od karcinoma grlića materice, dojke, želuca i prostate.

Deluju protivupalno, dobri su za kosti i srce, bogati su hranljivim materijama i odlični dodatak za zdravu ishranu. Kako bi sačuvali najviše vitamina najbolje je konzumirati sirovi brokoli ili kuvan na pari.

Nije preporučljivo kuvati u vodi, naročito duže vreme, jer time gubi većinu svojih vrednih sastojaka.

Zeleni-caj

3. Zeleni čaj u borbi protiv kancera

Katehini koji se mogu naći u zelenom čaju su superstar u istraživanju hrane za borbu protiv kancera. Postoji verovanje da su moćniji od vitamina C u borbi protiv slobodnih radikala.

U više laboratorijskih ispitivanja, ukusan napitak je pokazao da smanjuje postojeće tumore i inhibira rast ćelija kancera. Mnogi stručnjaci ukazuju da se dnevno konzumiranje zelenog čaja smatra kao prirodna prevencija od kancera.

Takođe smanjuje rizik od srčanih oboljenja, snižava LDL (loš) holesterol, a povećava HDL (dobar holesterol) i smanjuje krvni pritisak.

Jagoda

4. Jagode usporavaju rast ćelija kancera

Uvek ukusne, ali sada ima više razloga da jedete ove voće. Istraživanja su pokazala da jagode usporavaju rast ćelija kancera, štite telo od bolesti srca, smanjuju upalu, sprečavaju gubitak pamćenja, a pomoći će vam da smanjite masne naslage u  organizmu.

Jagode i ostale bobice tamne boje – poput crnih malina, borovnica i goji bobica – toliko su ukusni da nećete ni primetiti koliko su zdravi.

Spanac

5. Spanać kao hrana za borbu protiv kancera

Iako ima malo kalorija, nudi neverovatne efekte na zdravlje, s vitaminima, mineralima i omega-3 masnim kiselinama koje vaše telo treba kako bi ostali jaki (kao Popaj).

On sadrži bio-hemikalije koje se nazivaju flavonoidi, koji su široko rasprostranjeni u biljnim organizmima i imaju ulogu da upiju štetne slobodne radikale i očiste ih.

Posebno bogat folatom i vlaknima – dva elementa za koje lekari veruju da su neophodni za prevenciju kancera – čine spanać omiljenom hranom u borbi protiv kancera.

Za sve obolele od karcinoma preporučuje se da češće jedu spanać u kombinaciji sa pirinčem. Dinsta se na malo ulja od maslina, pa kad bude gotov doda mu se skuvani pirinač, začini sa limunovim sokom i doda narendane crne rotkve.

Paradajz

6. Paradajz u borbi protiv raka

Iako paradajz izgleda sasvim obično, najnovija istraživanja su utvrdila da je paradajz visoko zastupljen u ishrani ljudi koji su manje skloni kanceru.

Ta moć je u njegovom sastojku likopinu – antioksidansu koji izaziva crvenu boju paradajza – poznat u sprečavanju stvaranja određenih vrsta kancera.

Likopen se još nalazi u velikoj koncentraciju u lubenici, dok u manjoj koncentraciji u kajsiji. Takođe smanjuje rizik od srčanih oboljenja i deluje prirodno protivupalno.

Tajna prednosti paradajza leži u pripremi. Likopen se oslobađa kada se paradajz kuva. Zapravo, konzervisani paradajz ima još veću koncentraciju likopena nego svež.

Paradajz, pored soka, može se konzumirati pripremljen kao salata, čorba, ili dodatak jelima, ali u svakom obliku ima pozitivan efekat na organizam.

Sargarepa

7. Šargarepa može usporiti rast ćelija kancera

Ovo veoma voljeno povrće je odličan izvor beta-karotena, koji joj obezbeđuje karakterističnu narandžastu boju, antioksidanta koji pomaže u sprečavanju oštećenja ćelija i može usporiti rast ćelija kancera.

Šargarepa je bogata vitaminima A, B, C, E i K, kao i mineralima kalijumom, magnezijumom, gvožđem, fosforom i kalcijumom i  vlaknima.

Šargarepa sadrži falkarinol i falkarindiol, supstance za koje naučnici veruju da su razlog što se ona stavlja u red namirnica koje imaju sposobnost u borbi protiv kancera.

Naravno, oni su dobri za vaše oči i kožu.

Postoje mnoge namirnice u prevenciji ili borbi protiv kancera, ali ovih sedam namirnica dostupno je tokom cele godine, jeftine su i lako ih je naći u lokalnoj radnji; ova hrana vam može pomoći na putu ka boljoj ishrani.

Ono što treba da  zapamtite je da uvek kupite organsku hranu!

Maslacak

8. Maslačak ubija ćelije raka

Listovi i cvetovi su bogati lekovitim supstancama, ali koren maslačka sadrži mnoge sastojke koji ubijaju ćelije raka. Poznato je da čaj od maslačka deluje tako da se rakom zahvaćene ćelije raspadaju, a zdrave ćelije ne obolevaju.

Iako je ova biljka često smatrana korovom, danas ima svoje mesto među lekovitim biljem koje se koristi u borbi protiv kancera. Iako su se pravili sirupi od cvetova maslačka, danas se daje sve veći značaj korenu maslačka koji može pomoći obolelima od raka, koji smatra se deluje bolje od hemoterapije, ubijajući samo one ćelije koje su zahvaćene karcinomom.

Maslačak čisti jetru, pomaže kod alergija i smanjuje holesterol. Maslačak sadrži mnoge vitamine – A, B6, C, K, gvožđe (jako bitno za anemiju), kalcijum, kalijum, folnu kiselinu, magnezijum.

Koren maslačka se bere u proleće ili jesen, kada je energija sadržana u korenu. Vadi se iz zemlje, a sve što treba pripaziti je da koren ostane neoštećen, da ne izgubi lekovitu tečnost koju koren sadrži.

Kao lek, koren maslačka koristi se kao svež ili osušen.

Ako želimo da ga duže čuvamo moramo ga osušiti. Pre sušenja korenje treba oguliti i izrezati na manje, jednake komadiće, a zatim ih sušiti na svežem vazduhu, raširenog na podlozi. Koren se suši do četrnaest dana i tako osušen čuva lekovita svojstva i do godinu dana. Čuvati ga u staklenoj tegli na suvom i tamnom mestu.

crno-grozdje

9. Crno grožđe za borbu i prevenciju raka

U borbi i prevenciji od raka preporučuje se redovno konzumiranje crnog grožđa. Prilikom uzimanja semenke unutar grožđa bilo bi poželjno krckati zubima kako bi oslobodili moćne sastojke.

Grožđe je bogato rezveratolom, koje se smatra supstancom koja je moćan antioksidans i antimutogen.

Banana

10. Banane

Banana je jedno od najzdravijeg voća, sadrži vitamin B6, C i kalijum, vlakna i prirodni šećer. Sigurno ste odustali od kupovine banana videvši na njima tamne tačkice, misleći da u prezrele i da više nisu dobre za jelo.

Međutim, istraživanja su pokazala upravo suprotno, da tamne mrlje na banani sadrže TNF, odnosno faktor nekroze tumora, koji ima sposobnost da se bori protiv abnormalnih ćelija u organizmu, što dovodi do poboljšanja imunološkog sistema organizma.

kanabis

11. Kanabis prirodni lek za rak

Ulje kanabisa čini čuda (smatra se da kanabis leči rak), što potvrđuju milioni ljudi u svetu, ali ono je još uvek zabranjeno u mnogim zemljama sveta, pa i kod nas.

Pokazalo se kao odlično u lečenju i artritisa, autoimunih oboljenja, hepatitisa, HIV-a, dijabetesa i naravno kancera. Obavezno je uz uzimanje ulja promeniti ishranu u vegetarijansku, što znači konzumirati što više sirovog voća i povrća, da bi efekat bio što bolji.

Ulje kanabisa je veoma efikasno u suzbijanju naročito raka kože, ali kako je ta supstanca u većini zemalja ilegalna, stvara problem u mogućnosti korišćenja.

slatki-pelin

12. Slatki pelin ima antikancerogeno delovanje

Najnovija istraživanja pokazala su antikancerogeno delovanje slatkog pelina. Efikasno utiče kako na sprečavanje nastanka kancerogenih ćelija, tako i širenje istih, što može da prepiše aktivnoj supstanci – artemisininu.

Korišćenje same biljke smanjuje ćelije raka pluća, ali u kombinaciji sa gvožđem, slatki pelin uspeo je uništiti rak gotovo u potpunosti u veoma kratkom vremenu. Artemisinin, pomaže samo u suzbijanju kancera pluća.

Nema pouzdanih informacija da artemisinin ima ikakvog pozitivnog dejstva kod drugih vrsta kancera.

Kako u svetu trenuto samo dve američke kompanije proizvode artemisinin, svakako treba obratiti pažnju na neproverene proizvode u domaćim ambalažama.

Persun

13. Peršun kao lek protiv raka pluća

Peršun se može koristiti kao lek protiv raka pluća zahvaljujući svojoj supstanci apigenin. U alternativnoj medicini, peršun je lek za otklanjanje peska i kamena u bubregu, rešava urinarne probleme, i jak je diuretik.

Preporučuju se čajevi od listova peršuna, kao i korena. Apigenin imaju u sebi još i celer, crni luk, origano, korijander, pomorandža, artičoka, crno vino i čaj od kamilice.

Pripremite čaj od peršuna na taj način da uzmete oko 15 g korena peršuna naseckanog na kockice i ubacite u 2 dl ključale vode da se prokuva – kuvati oko 5 minuta, zatim ostavite da odstoji nekih 15 minuta, procedite i popijte. Poželjno je piti do tri šolje dnevno.

graviola

14. Graviola – biljka sa antikancerogenim dejstvom

Graviola se sve više spominje kao biljka sa antikancerogenim dejstvom. Destruktivno deluje isključivo na maligne ćelije i nema neželjenih nuspojava, već pozitivno deluje na imuni sistem.

Svi delovi biljke su lekoviti, kora, plod i semenke. Poznato je da graviola povoljno utiče na san, rad unutrašnjih organa, protiv prehlada, gljivica, bakterija.

imela

15. Imela prirodni lek u borbi protiv raka

Imele u terapiji tumora jačaju odbrambeni mehanizam, poboljšava opšte stanje obolelog, poboljšava apetit, san, ublažava bolove, itd. Imela se kao lekovito sredstvo koristi od davnina.

U današnje vreme upotrebljava se kao lek u borbi protiv raka. Imela pročišćava organizam i pomaže u borbi protiv raznih bolesti, ali ne preporučuje se samostalna priprema imele za lek, budući da je u prevelikim količinama otrovna, naročito njene bobice.

jezgro-semena-kajsije

16. Jezgra koštice kajsije i šljive bogate su vitaminom B17 koji se smatra najkorisnijim u uništavanju ćelija raka

U jezgru koštice kajsije nalazi se vitamin B17 koji je, smatra se, najkorisniji u uništavanju ćelija raka. U kineskoj medicini koštice kajsije korišćene su stotinama godina.

Smatraju se i korisne, kao efikasno sredstvo, za podsticanje izlučivanja šlajma, za poboljšanje rada creva. Molekul vitamina B17 (amigdalin) sadrži dva molekula šećera i po jedan molekul cijanida i benzaldehida.

Postoje dve grupe jezgra kajsije, slatke i gorke, ali samo gorka jezgra imaju visok nivo vitamina B17, stoga je važno ukoliko ih konzumirate da ona budu što gorča, kako bi njihovo blagotvorno dejstvo bilo što veće.

Kako je šećer neophodan malignoj ćeliji za rast, cijanid u jezgru koštice kajsije, šljive, jabuke i dr. okružen je šećerom. Rak jede šećer i truje se cijanidom. To se naravno odnosi samo na šećer sa cijanidom, dok svaki drugi šećer treba eliminisati.

Jezovina

17. Ježovina kao prirodni lek za rak

Aktivni sastojci ove biljke smanjuju nastale tumore i imaju anti-estrogenske sposobnosti. Posebno je delotvorna kod tretiranja raka dojke.

Ježovina je biljka sa pozitivnim dejstvom na proširene vene, sužavajući ih i vraćajući cirkulaciju u normalno stanje.

Upaljeni krvni sudovi se brzo povlače upotrebom ježovine. Za prirodno lečenje koristi se cela biljka, a koren ima najjače dejstvo.

Preporučuje se da tri puta dnevno popijete po pola decilitra čaja pripremljenog od ježovine.

Pola kašičice seckanih delova ove biljke skuvajte u 1,5dl vode. Kad tečnost provri, smanjite temperaturu i pustite da se krčka nekoliko minuta.

Procedite čaj, ostavite 10 minuta da se malo ohladi i popijte.

psenicna-trava

18. Pšenična trava smanjuje rizik od nastanka raka

Unos pšenične trave smanjuje rizik od nastanka raka za čak 95%, što ga čini najboljom preventivom za ovu bolest.

Čaša soka od pšenične trave sadrži sve elemente potrebne vašem organizmu, a pomaž i kod zaustavljanja razvoja tumora u bilo kom delu tela.

U sebi sadrži antioksidanse, beta-karoten, kao i brojne vitamine i minerale. Među njima je i antikancerogeni vitamin B17.

Pšenična trava je i ogroman izvor hlorofila.

Zeleni deo mladog, zasađenog žita, pažljivo isecite makazama. Stavite pšeničnu travu u ručni sokovnik. Sok popijte odmah nakon ceđenja.

Samo jedna rakijska čašica svežeg soka od pšenične trave zadovoljava potrebe zdravog organizma za ceo dan.

Kod lečenja raznih bolesti, duplirajte ovu količinu.

BONUSNA TERAPIJA: GLJIVE ZA POBOLJŠANJE IMUNITETA

Gljive su korišćene u kineskoj medicini više od nekoliko hiljada godina, a istraživanja vezana za vrste kordiceps i reiši terapiju kancera bila su prilično jednostavna. Oni mogu:

 • Potencijalno povećati preživljavanje
 • Pomoći kod smanjenja tumora
 • Ojačati vaš imunološki sistem
 • Smanjiti nuspojave radioterapije i hemoterapije, kao što su mučnina i gubitak kose
reishi-gljiva

Reishi gljiva uništava kancerozne ćelije

Naučno je dokazano da je za jačanje imuniteta, sniženje krvnog pritiska i kod regulacije nivoa šećera reiši gljiva prirodni lek, i ne samo za to već poboljšava rad srca i pre svega uništava kancerozne ćelije.

Sprema se u vidu čaja ili tonika i možete je naći u svim prodavnicama zdrave hrane. Bogata je vitaminima B, C i D, kao i kalcijumom i fosforom.

Gljiva reiši može da se koristiti u ishrani kod hemoterapije i zračenja, umanjujući neželjene efekte kao što su iscrpljenost, smanjenje apetita i podložnost infekcijama. U kineskoj medicini preporučuje se pijenje čaja od sušenih listića ili reiši u prahu.

kordiceps

Kordiceps gljiva kao prirodni lek za kancer

Kordiceps je kineska gljiva, poreklom sa Tibeta, gde je možemo naći na velikim visinama i smatra se medicinski najvrednijom gljivom. U kineskoj medicini upotrebljava se za jačanje bubrega i pluća.

Danas je sve više poznata kao prirodni lek za kancer.

Dokazano je da poseduje jedinjenja koja sprečavaju metastaziranje kancera, smanjuje njegovu veličinu i smanjuje rast kancera. Preporučuje se upotreba 3 – 4 grama sušenog praha kordicepsa dnevno.

Mnogi moderni lekovi su napravljeni od biljaka. Dve najčešće vrste biljnih lekova koje se koriste su zapadni i kineski biljni lekovi. Manje uobičajene vrste uključuju tibetansku ili ajurvedsku medicinu (indijski).

Zapadna biljna medicina

Zapadna biljna medicina fokusira se na celu osobu umesto na njihovu bolest. Znači gleda se na vašu ličnu istoriju bolesti, porodičnu istoriju, ishranu i način života.

Zapadne biljne terapije obično se proizvode od biljaka koje rastu u Evropi i Severnoj Americi, ali takođe koriste biljke iz Kine i Indije.

Herbalisti koriste lekove iz celog bilja ili delova biljke kako bi se vaše telo izlečilo ili smanjilo nuspojave medicinskih tretmana.

Tradicionalna kineska medicina

Kineski biljni lek deo je celog sistema medicine nazvanog Tradicionalna kineska medicina, koja ima za cilj obnoviti ravnotežu vašeg Qi – protoka energije u vašem telu što je nužno za dobro zdravlje. Kinezi koriste biljke prema načinu na koji utiču na određeni deo tela ili energetskog kanala.

Tradicionalna kineska medicina uključuje:

 • Akupunkturu
 • Terapiju masažom
 • Biljne lekove
 • Tradicionalne vežba disanja i kretanja zvane Ćigong – rada na razvoju energije
 • Vežbe kretanja nazvane tai chi

Lekari mogu koristiti različite delove biljaka kao što su listovi, koreni, stabljike, cvet ili semenke. Obično se biljke kombinuju i uzimaju ih za čajeve, kapsule, tinkture ili prašak.

Biljna medicina u terapiji kancera

Biljna medicina jedna je od najčešće korišćenih komplementarnih i alternativnih terapija kod osoba s kancerom.

Neke studije su pokazale da čak 6 od 10 ljudi s kancerom (60%) koristi biljne lekove uz uobičajene tretmane kancera. Ljudi su vekovima koristili biljnu medicinu u lečenju različitih zdravstvenih stanja. Često se promoviše kao prirodan način koji će vam pomoći da se opustite i nosite sa anksioznošću i depresijom.

Lek može biti:

 • Razređena alkoholna otopina biljnih delova (tinktura)
 • Tablete ili kapsule
 • Sirovo bilje koje kuvate u vodi i pijete kao čaj
 • Krema ili mast

Svaka vrsta biljnog leka može imati svoje nuspojave. Neki su sigurni za upotrebu i nemaju primetnih nuspojava. Međutim, neke biljke su otrovne za ljude i mogu imati ozbiljne i teške nuspojave.

Uvek obavestite svog lekara ako koristite bilo koju vrstu biljnog leka.

Bilo bi korisno imati popis svih sastojaka vašeg biljnog leka, jer ako imate bilo kakve nuspojave, vaš lekar će znati šta da preduzme.

Neki biljni lekovi mogu povećati efekat lekova protiv kancera, što znači da biste mogli biti tretirani. Ostali, kao što su azijski ginseng i borovnica mogu ometati neke lekove i povećati rizik od krvarenja nakon operacije.

Neki pak čine vašu kožu osetljivijom na svetlost pa ne preporučujemo da ih uzmete dok imate radioterapiju.

Važno je najpre proveriti sa svojim lekarom pre uzimanja biljnih lekova ako:

 • Imate bilo koju bolest, uključujući kancer
 • Imate radioterapiju
 • Trudni ste ili dojite
 • Idete na operacije u narednih nekoliko nedelja
 • Imate druge tretmane kancera (konvencionalne, komplementarne ili alternativne)

I veoma važno u borbi protiv kancera je radosno srce. Radosno srce je dobra medicina.

Uz brojne istraživačke studije koje su urađene, održavanje mentalnog mira i pozitivnog pogleda apsolutno su ključni za prevenciju i lečenje kancera.

Bez obzira na vašu želju, pobrinite se da se usredsredite na život bez stresa, ispunjen mirom i radosti!

Zapamtite, da reči koje izaberete, kao i način na koji nekome poželite oporavak od bolesti, može učiniti zadatak oporavka lakšim i manje bolnim.

Naše reči imaju moćan uticaj na ozdravljenje obolelog, a njemu treba pozitivna poruka i reči ohrabrenja.

Preuzeto sa sajta:

www.prirodnolecenje.com